1 of 5 Sudeep,Rakshith Shetty,Sheetal Shetty,Rashimika Mannar,Yajna Shetty,Meghana Gaonkar,Samyuktha Hegde,Rishab Shetty wedding,Rishab Shetty wedding pics,Rishab Shetty wedding images,Rishab Shetty wedding photos,Rishab Shetty wedding stills,Rishab Shetty weddi
Kirik Party director Rishab Shetty and Pragathi Shetty got married as per Hindu customs at his hometown Kundapur, Koteshwara. Celebs like Sudeep, Rakshith Shetty, Sheetal Shetty, Rashimika Mannar, Yajna Shetty, Meghana Gaonkar, Samyuktha Hegde and other celebrities attended the wedding and blessed the couple.
2 of 5 Sudeep,Rakshith Shetty,Sheetal Shetty,Rashimika Mannar,Yajna Shetty,Meghana Gaonkar,Samyuktha Hegde,Rishab Shetty wedding,Rishab Shetty wedding pics,Rishab Shetty wedding images,Rishab Shetty wedding photos,Rishab Shetty wedding stills,Rishab Shetty weddi
Kirik Party director Rishab Shetty and Pragathi Shetty got married as per Hindu customs at his hometown Kundapur, Koteshwara. Celebs like Sudeep, Rakshith Shetty, Sheetal Shetty, Rashimika Mannar, Yajna Shetty, Meghana Gaonkar, Samyuktha Hegde and other celebrities attended the wedding and blessed the couple.
Advertisement1
3 of 5 Sudeep,Rakshith Shetty,Sheetal Shetty,Rashimika Mannar,Yajna Shetty,Meghana Gaonkar,Samyuktha Hegde,Rishab Shetty wedding,Rishab Shetty wedding pics,Rishab Shetty wedding images,Rishab Shetty wedding photos,Rishab Shetty wedding stills,Rishab Shetty weddi
Kirik Party director Rishab Shetty and Pragathi Shetty got married as per Hindu customs at his hometown Kundapur, Koteshwara. Celebs like Sudeep, Rakshith Shetty, Sheetal Shetty, Rashimika Mannar, Yajna Shetty, Meghana Gaonkar, Samyuktha Hegde and other celebrities attended the wedding and blessed the couple.
4 of 5 Sudeep,Rakshith Shetty,Sheetal Shetty,Rashimika Mannar,Yajna Shetty,Meghana Gaonkar,Samyuktha Hegde,Rishab Shetty wedding,Rishab Shetty wedding pics,Rishab Shetty wedding images,Rishab Shetty wedding photos,Rishab Shetty wedding stills,Rishab Shetty weddi
Kirik Party director Rishab Shetty and Pragathi Shetty got married as per Hindu customs at his hometown Kundapur, Koteshwara. Celebs like Sudeep, Rakshith Shetty, Sheetal Shetty, Rashimika Mannar, Yajna Shetty, Meghana Gaonkar, Samyuktha Hegde and other celebrities attended the wedding and blessed the couple.
5 of 5 Sudeep,Rakshith Shetty,Sheetal Shetty,Rashimika Mannar,Yajna Shetty,Meghana Gaonkar,Samyuktha Hegde,Rishab Shetty wedding,Rishab Shetty wedding pics,Rishab Shetty wedding images,Rishab Shetty wedding photos,Rishab Shetty wedding stills,Rishab Shetty weddi
Kirik Party director Rishab Shetty and Pragathi Shetty got married as per Hindu customs at his hometown Kundapur, Koteshwara. Celebs like Sudeep, Rakshith Shetty, Sheetal Shetty, Rashimika Mannar, Yajna Shetty, Meghana Gaonkar, Samyuktha Hegde and other celebrities attended the wedding and blessed the couple.