November 7, 2016 15:38 IST

Hara Hara Mahadevaki movie launch

1 of 4 Hara Hara Mahadevaki,Hara Hara Mahadevaki movie launch,Gautham Karthik,Nikki Galrani,Rajendran,Santhosh Peter Jayakumar,Ravi Mariya,KE Gnanavel Raja
Hara Hara Maha Devki movie Pooja event held at Chennai. Celebs like Gautham Karthik, Nikki Galrani, Rajendran, Santhosh Peter Jayakumar, Ravi Mariya, KE Gnanavel Raja and others graced the event.
2 of 4 Hara Hara Mahadevaki,Hara Hara Mahadevaki movie launch,Gautham Karthik,Nikki Galrani,Rajendran,Santhosh Peter Jayakumar,Ravi Mariya,KE Gnanavel Raja
Hara Hara Maha Devki movie Pooja event held at Chennai. Celebs like Gautham Karthik, Nikki Galrani, Rajendran, Santhosh Peter Jayakumar, Ravi Mariya, KE Gnanavel Raja and others graced the event.
3 of 4 Hara Hara Mahadevaki,Hara Hara Mahadevaki movie launch,Gautham Karthik,Nikki Galrani,Rajendran,Santhosh Peter Jayakumar,Ravi Mariya,KE Gnanavel Raja
Hara Hara Maha Devki movie Pooja event held at Chennai. Celebs like Gautham Karthik, Nikki Galrani, Rajendran, Santhosh Peter Jayakumar, Ravi Mariya, KE Gnanavel Raja and others graced the event.
4 of 4 Hara Hara Mahadevaki,Hara Hara Mahadevaki movie launch,Gautham Karthik,Nikki Galrani,Rajendran,Santhosh Peter Jayakumar,Ravi Mariya,KE Gnanavel Raja
Hara Hara Maha Devki movie Pooja event held at Chennai. Celebs like Gautham Karthik, Nikki Galrani, Rajendran, Santhosh Peter Jayakumar, Ravi Mariya, KE Gnanavel Raja and others graced the event.