1 of 8 Ekta Jain,Ekta Jain's birthday party,Ekta Jain birthday party,Ekta Jain birthday party pics,Ekta Jain birthday party images,Ekta Jain birthday party photos,Ekta Jain birthday party stills
Ekta Jain's Birthday Party at China Gate Credit: Varinder Chawla
2 of 8 Ekta Jain,Ekta Jain's birthday party,Ekta Jain birthday party,Ekta Jain birthday party pics,Ekta Jain birthday party images,Ekta Jain birthday party photos,Ekta Jain birthday party stills
Ekta Jain and Lekha Jain Credit: Varinder Chawla
Advertisement1
3 of 8 Ekta Jain,Ekta Jain's birthday party,Ekta Jain birthday party,Ekta Jain birthday party pics,Ekta Jain birthday party images,Ekta Jain birthday party photos,Ekta Jain birthday party stills
Ekta Jain, Kumaar & Sanchiti Sakat Credit: Varinder Chawla
4 of 8 Ekta Jain,Ekta Jain's birthday party,Ekta Jain birthday party,Ekta Jain birthday party pics,Ekta Jain birthday party images,Ekta Jain birthday party photos,Ekta Jain birthday party stills
Ekta Jain, Swati and Rohan Sakat Credit: Varinder Chawla
5 of 8 Ekta Jain,Ekta Jain's birthday party,Ekta Jain birthday party,Ekta Jain birthday party pics,Ekta Jain birthday party images,Ekta Jain birthday party photos,Ekta Jain birthday party stills
Actress Ekta Jain Credit: Varinder Chawla
6 of 8 Ekta Jain,Ekta Jain's birthday party,Ekta Jain birthday party,Ekta Jain birthday party pics,Ekta Jain birthday party images,Ekta Jain birthday party photos,Ekta Jain birthday party stills
Sanchiti Sakat, Parikshet Sahni, Sunil Pal and Ekta Jain Credit: Varinder Chawla
7 of 8 Ekta Jain,Ekta Jain's birthday party,Ekta Jain birthday party,Ekta Jain birthday party pics,Ekta Jain birthday party images,Ekta Jain birthday party photos,Ekta Jain birthday party stills
Santok Singh, Sannju Sharma, Madhuri Pandey, Ekta Jain and Sanchiti Sakat Credit: Varinder Chawla
8 of 8 Ekta Jain,Ekta Jain's birthday party,Ekta Jain birthday party,Ekta Jain birthday party pics,Ekta Jain birthday party images,Ekta Jain birthday party photos,Ekta Jain birthday party stills
Actress Ekta Jain's Birthday Party at China Gate Credit: Varinder Chawla