1 of 5 Shah Rukh Khan,Shahrukh Khan,Salman Khan,Bigg Boss 9',Shah Rukh Khan and Salman Khan
Bollywood Actor Shah Rukh Khan shoots for 'Bigg Boss 9' with Salman Khan at Mehboob Studio in Mumbai.
2 of 5 Shah Rukh Khan,Shahrukh Khan,Salman Khan,Bigg Boss 9',Shah Rukh Khan and Salman Khan
Bollywood Actor Shah Rukh Khan shoots for 'Bigg Boss 9' with Salman Khan at Mehboob Studio in Mumbai. Credit: Varinder Chawla
Advertisement1
3 of 5 Shah Rukh Khan,Shahrukh Khan,Salman Khan,Bigg Boss 9',Shah Rukh Khan and Salman Khan
Bollywood Actor Shah Rukh Khan shoots for 'Bigg Boss 9' with Salman Khan at Mehboob Studio in Mumbai. Credit: Varinder Chawla
4 of 5 Shah Rukh Khan,Shahrukh Khan,Salman Khan,Bigg Boss 9',Shah Rukh Khan and Salman Khan
Bollywood Actor Shah Rukh Khan shoots for 'Bigg Boss 9' with Salman Khan at Mehboob Studio in Mumbai. Credit: Varinder Chawla
5 of 5 Shah Rukh Khan,Shahrukh Khan,Salman Khan,Bigg Boss 9',Shah Rukh Khan and Salman Khan
Bollywood Actor Shah Rukh Khan shoots for 'Bigg Boss 9' with Salman Khan at Mehboob Studio in Mumbai. Credit: Varinder Chawla