November 27, 2017 15:27 IST

Darshan, Meghana Raj, Arjun Sarja's look revealed from Kurukshetra movie

1 of 2 Darshan,Meghana Raj,Arjun Sarja,Kurukshetra,Kurukshetra first look,kurukshetra first look posters,Kurukshetra movie,Darshan in Kurukshetra
Arjun Sarja, Meghana Raj and Darshan's look revealed from Kurukshetra movie.
2 of 2 Darshan,Meghana Raj,Arjun Sarja,Kurukshetra,Kurukshetra first look,kurukshetra first look posters,Kurukshetra movie,Darshan in Kurukshetra
Actor Darshan and Meghana Raj from Kurukshetra movie.