November 2, 2016 13:03 IST

Bobby Simha, Prasanna, Vivek, Robo Shankar at Thiruttu Payale 2 movie launch

1 of 6 Thiruttu Payale 2 movie launch,Thiruttu Payale 2 movie pooja,Bobby Simha,Prasanna,Vivek,Robo Shankar,Thiruttu Payale 2 movie launch pics,Thiruttu Payale 2 movie launch images,Thiruttu Payale 2 movie launch photos,Thiruttu Payale 2 movie launch stills,Thir
Thiruttu Payale 2 movie launched at Chennai. Celebs like Bobby Simha, Prasanna, Robo Shankar, Vivek, OAK Sundar, Muthuraman, Susi Ganesan, Soundararaja, Kalpathi S Ganesh, Kalpathi S Aghoram, Archana Kalpathi, Chelladurai, Kalpathi S Suresh, Raja Mohamed, R.K.Naguraj, S.Mariappan,S.M.Venkat Manikackam and others graced the event.
2 of 6 Thiruttu Payale 2 movie launch,Thiruttu Payale 2 movie pooja,Bobby Simha,Prasanna,Vivek,Robo Shankar,Thiruttu Payale 2 movie launch pics,Thiruttu Payale 2 movie launch images,Thiruttu Payale 2 movie launch photos,Thiruttu Payale 2 movie launch stills,Thir
Thiruttu Payale 2 movie launched at Chennai. Celebs like Bobby Simha, Prasanna, Robo Shankar, Vivek, OAK Sundar, Muthuraman, Susi Ganesan, Soundararaja, Kalpathi S Ganesh, Kalpathi S Aghoram, Archana Kalpathi, Chelladurai, Kalpathi S Suresh, Raja Mohamed, R.K.Naguraj, S.Mariappan,S.M.Venkat Manikackam and others graced the event.
3 of 6 Thiruttu Payale 2 movie launch,Thiruttu Payale 2 movie pooja,Bobby Simha,Prasanna,Vivek,Robo Shankar,Thiruttu Payale 2 movie launch pics,Thiruttu Payale 2 movie launch images,Thiruttu Payale 2 movie launch photos,Thiruttu Payale 2 movie launch stills,Thir
Thiruttu Payale 2 movie launched at Chennai. Celebs like Bobby Simha, Prasanna, Robo Shankar, Vivek, OAK Sundar, Muthuraman, Susi Ganesan, Soundararaja, Kalpathi S Ganesh, Kalpathi S Aghoram, Archana Kalpathi, Chelladurai, Kalpathi S Suresh, Raja Mohamed, R.K.Naguraj, S.Mariappan,S.M.Venkat Manikackam and others graced the event.
4 of 6 Thiruttu Payale 2 movie launch,Thiruttu Payale 2 movie pooja,Bobby Simha,Prasanna,Vivek,Robo Shankar,Thiruttu Payale 2 movie launch pics,Thiruttu Payale 2 movie launch images,Thiruttu Payale 2 movie launch photos,Thiruttu Payale 2 movie launch stills,Thir
Thiruttu Payale 2 movie launched at Chennai. Celebs like Bobby Simha, Prasanna, Robo Shankar, Vivek, OAK Sundar, Muthuraman, Susi Ganesan, Soundararaja, Kalpathi S Ganesh, Kalpathi S Aghoram, Archana Kalpathi, Chelladurai, Kalpathi S Suresh, Raja Mohamed, R.K.Naguraj, S.Mariappan,S.M.Venkat Manikackam and others graced the event.
5 of 6 Thiruttu Payale 2 movie launch,Thiruttu Payale 2 movie pooja,Bobby Simha,Prasanna,Vivek,Robo Shankar,Thiruttu Payale 2 movie launch pics,Thiruttu Payale 2 movie launch images,Thiruttu Payale 2 movie launch photos,Thiruttu Payale 2 movie launch stills,Thir
Thiruttu Payale 2 movie launched at Chennai. Celebs like Bobby Simha, Prasanna, Robo Shankar, Vivek, OAK Sundar, Muthuraman, Susi Ganesan, Soundararaja, Kalpathi S Ganesh, Kalpathi S Aghoram, Archana Kalpathi, Chelladurai, Kalpathi S Suresh, Raja Mohamed, R.K.Naguraj, S.Mariappan,S.M.Venkat Manikackam and others graced the event.
6 of 6 Thiruttu Payale 2 movie launch,Thiruttu Payale 2 movie pooja,Bobby Simha,Prasanna,Vivek,Robo Shankar,Thiruttu Payale 2 movie launch pics,Thiruttu Payale 2 movie launch images,Thiruttu Payale 2 movie launch photos,Thiruttu Payale 2 movie launch stills,Thir
Thiruttu Payale 2 movie launched at Chennai. Celebs like Bobby Simha, Prasanna, Robo Shankar, Vivek, OAK Sundar, Muthuraman, Susi Ganesan, Soundararaja, Kalpathi S Ganesh, Kalpathi S Aghoram, Archana Kalpathi, Chelladurai, Kalpathi S Suresh, Raja Mohamed, R.K.Naguraj, S.Mariappan,S.M.Venkat Manikackam and others graced the event.