July 14, 2015 11:35 IST

Salim Khan & Subhash Ghai at BJP leader Shaina NC Iftar Part

1 of 9 BJP leader Shaina NC Iftar Party,celebs at BJP leader Shaina NC Iftar Party,Shaina NC Iftar Party,Iftar Party,Iftar Party pics,Iftar Party images,Iftar Party photos,Iftar Party stills,Salim Khan at BJP leader Shaina NC Iftar party,Subhash Ghai at BJP lead
BJP leader Shaina NC Iftar Party Credit: Varinder Chawla
2 of 9 BJP leader Shaina NC Iftar Party,celebs at BJP leader Shaina NC Iftar Party,Shaina NC Iftar Party,Iftar Party,Iftar Party pics,Iftar Party images,Iftar Party photos,Iftar Party stills,Salim Khan at BJP leader Shaina NC Iftar party,Subhash Ghai at BJP lead
Salim Khan, Shaina NC & Subhash Ghai Credit: Varinder Chawla
3 of 9 BJP leader Shaina NC Iftar Party,celebs at BJP leader Shaina NC Iftar Party,Shaina NC Iftar Party,Iftar Party,Iftar Party pics,Iftar Party images,Iftar Party photos,Iftar Party stills,Salim Khan at BJP leader Shaina NC Iftar party,Subhash Ghai at BJP lead
Subhash Ghai at BJP leader Shaina NC Iftar Party Credit: Varinder Chawla
4 of 9 BJP leader Shaina NC Iftar Party,celebs at BJP leader Shaina NC Iftar Party,Shaina NC Iftar Party,Iftar Party,Iftar Party pics,Iftar Party images,Iftar Party photos,Iftar Party stills,Salim Khan at BJP leader Shaina NC Iftar party,Subhash Ghai at BJP lead
BJP leader Shaina NC Iftar Party Credit: Varinder Chawla
5 of 9 BJP leader Shaina NC Iftar Party,celebs at BJP leader Shaina NC Iftar Party,Shaina NC Iftar Party,Iftar Party,Iftar Party pics,Iftar Party images,Iftar Party photos,Iftar Party stills,Salim Khan at BJP leader Shaina NC Iftar party,Subhash Ghai at BJP lead
BJP leader Shaina NC Iftar Party Credit: Varinder Chawla
6 of 9 BJP leader Shaina NC Iftar Party,celebs at BJP leader Shaina NC Iftar Party,Shaina NC Iftar Party,Iftar Party,Iftar Party pics,Iftar Party images,Iftar Party photos,Iftar Party stills,Salim Khan at BJP leader Shaina NC Iftar party,Subhash Ghai at BJP lead
BJP leader Shaina NC Iftar Party Credit: Varinder Chawla
7 of 9 BJP leader Shaina NC Iftar Party,celebs at BJP leader Shaina NC Iftar Party,Shaina NC Iftar Party,Iftar Party,Iftar Party pics,Iftar Party images,Iftar Party photos,Iftar Party stills,Salim Khan at BJP leader Shaina NC Iftar party,Subhash Ghai at BJP lead
BJP leader Shaina NC Iftar Party Credit: Varinder Chawla
8 of 9 BJP leader Shaina NC Iftar Party,celebs at BJP leader Shaina NC Iftar Party,Shaina NC Iftar Party,Iftar Party,Iftar Party pics,Iftar Party images,Iftar Party photos,Iftar Party stills,Salim Khan at BJP leader Shaina NC Iftar party,Subhash Ghai at BJP lead
BJP leader Shaina NC Iftar Party Credit: Varinder Chawla
9 of 9 BJP leader Shaina NC Iftar Party,celebs at BJP leader Shaina NC Iftar Party,Shaina NC Iftar Party,Iftar Party,Iftar Party pics,Iftar Party images,Iftar Party photos,Iftar Party stills,Salim Khan at BJP leader Shaina NC Iftar party,Subhash Ghai at BJP lead
Salim Khan at BJP leader Shaina NC Iftar Party Credit: Varinder Chawla