January 30, 2017 13:05 IST

Bhagyaraj, Kalaipuli S Thanu at Ayyanar Veethi audio launch

1 of 5 Bhagyaraj,Kalaipuli S Thanu,Ayyanar Veethi audio launch,Ayyanar Veethi audio,Ayyanar Veethi music launch,Ayyanar Veethi music,Rajkumar Gipsy,Yuvan,RK Suresh,UK Murali,Priyan,MV Muralidharan,Jai Akash,Ayyanar Veethi audio launch pics,Ayyanar Veethi audio l
Tamil movie Ayyanar Veethi audio launch event held at Chennai. Celebs like K. Bhagyaraj, Kalaipuli S Thanu, Rajkumar Gipsy, Yuvan, RK Suresh, UK Murali, Priyan, MV Muralidharan, Jai Akash, P.Senthilvel, PL Thenappan and others graced the event.
2 of 5 Bhagyaraj,Kalaipuli S Thanu,Ayyanar Veethi audio launch,Ayyanar Veethi audio,Ayyanar Veethi music launch,Ayyanar Veethi music,Rajkumar Gipsy,Yuvan,RK Suresh,UK Murali,Priyan,MV Muralidharan,Jai Akash,Ayyanar Veethi audio launch pics,Ayyanar Veethi audio l
Tamil movie Ayyanar Veethi audio launch event held at Chennai. Celebs like K. Bhagyaraj, Kalaipuli S Thanu, Rajkumar Gipsy, Yuvan, RK Suresh, UK Murali, Priyan, MV Muralidharan, Jai Akash, P.Senthilvel, PL Thenappan and others graced the event.
3 of 5 Bhagyaraj,Kalaipuli S Thanu,Ayyanar Veethi audio launch,Ayyanar Veethi audio,Ayyanar Veethi music launch,Ayyanar Veethi music,Rajkumar Gipsy,Yuvan,RK Suresh,UK Murali,Priyan,MV Muralidharan,Jai Akash,Ayyanar Veethi audio launch pics,Ayyanar Veethi audio l
Tamil movie Ayyanar Veethi audio launch event held at Chennai. Celebs like K. Bhagyaraj, Kalaipuli S Thanu, Rajkumar Gipsy, Yuvan, RK Suresh, UK Murali, Priyan, MV Muralidharan, Jai Akash, P.Senthilvel, PL Thenappan and others graced the event.
4 of 5 Bhagyaraj,Kalaipuli S Thanu,Ayyanar Veethi audio launch,Ayyanar Veethi audio,Ayyanar Veethi music launch,Ayyanar Veethi music,Rajkumar Gipsy,Yuvan,RK Suresh,UK Murali,Priyan,MV Muralidharan,Jai Akash,Ayyanar Veethi audio launch pics,Ayyanar Veethi audio l
Tamil movie Ayyanar Veethi audio launch event held at Chennai. Celebs like K. Bhagyaraj, Kalaipuli S Thanu, Rajkumar Gipsy, Yuvan, RK Suresh, UK Murali, Priyan, MV Muralidharan, Jai Akash, P.Senthilvel, PL Thenappan and others graced the event.
5 of 5 Bhagyaraj,Kalaipuli S Thanu,Ayyanar Veethi audio launch,Ayyanar Veethi audio,Ayyanar Veethi music launch,Ayyanar Veethi music,Rajkumar Gipsy,Yuvan,RK Suresh,UK Murali,Priyan,MV Muralidharan,Jai Akash,Ayyanar Veethi audio launch pics,Ayyanar Veethi audio l
Tamil movie Ayyanar Veethi audio launch event held at Chennai. Celebs like K. Bhagyaraj, Kalaipuli S Thanu, Rajkumar Gipsy, Yuvan, RK Suresh, UK Murali, Priyan, MV Muralidharan, Jai Akash, P.Senthilvel, PL Thenappan and others graced the event.