1 of 5 Athiya Shetty,Athiya Shetty spotted at Bandra,Athiya Shetty at Bandra,Athiya Shetty new pics,Athiya Shetty new images,Athiya Shetty new stills,Athiya Shetty new photos,Athiya Shetty new pictures
Bollywood Actress Athiya Shetty spotted at Bandra Restaurant. Credit: Varinder Chawla
2 of 5 Athiya Shetty,Athiya Shetty spotted at Bandra,Athiya Shetty at Bandra,Athiya Shetty new pics,Athiya Shetty new images,Athiya Shetty new stills,Athiya Shetty new photos,Athiya Shetty new pictures
Bollywood Actress Athiya Shetty spotted at Bandra Restaurant in Mumbai. Credit: Varinder Chawla
Advertisement1
3 of 5 Athiya Shetty,Athiya Shetty spotted at Bandra,Athiya Shetty at Bandra,Athiya Shetty new pics,Athiya Shetty new images,Athiya Shetty new stills,Athiya Shetty new photos,Athiya Shetty new pictures
Bollywood Actress Athiya Shetty spotted at Bandra Restaurant in Mumbai on 28th June 2017. Credit: Varinder Chawla
4 of 5 Athiya Shetty,Athiya Shetty spotted at Bandra,Athiya Shetty at Bandra,Athiya Shetty new pics,Athiya Shetty new images,Athiya Shetty new stills,Athiya Shetty new photos,Athiya Shetty new pictures
Bollywood Actress Athiya Shetty snapped at Bandra Restaurant. Credit: Varinder Chawla
5 of 5 Athiya Shetty,Athiya Shetty spotted at Bandra,Athiya Shetty at Bandra,Athiya Shetty new pics,Athiya Shetty new images,Athiya Shetty new stills,Athiya Shetty new photos,Athiya Shetty new pictures
Bollywood Actress Athiya Shetty snapped at Bandra Restaurant in Mumbai on 28th June 2017. Credit: Varinder Chawla