1 of 4 Alya manasa,alya manasa baby shower,alya manasa baby shower photos,tamil actress alya manasa baby
Alya Manasa Baby Shower TV celebs at Alya Manasa's baby shower. Credit: PR Handout
2 of 4 Alya manasa,alya manasa baby shower,alya manasa baby shower photos,tamil actress alya manasa baby
Alya Manasa and Sanjeev Alya Manasa with her husband Sanjeev. Credit: PR Handout
Advertisement1
3 of 4 Alya manasa,alya manasa baby shower,alya manasa baby shower photos,tamil actress alya manasa baby
Alya Manasa and Sanjeev A photo of Alya Manasa and Sanjeev. Credit: PR Handout
4 of 4 Alya manasa,alya manasa baby shower,alya manasa baby shower photos,tamil actress alya manasa baby
Alya Manasa with Sanjeev Alya Manasa and Sanjeev in the picture. Credit: PR Handout