Varamahalakshmi Vratha 2016 Celebration

August 12, 2016 15:43 IST 2 of 9
Varalakshmi,Varalakshmi Vratam,Varalakshmi festival,Varalakshmi 2015,god Lakshmi,Varalakshmi festival wishes,Varalakshmi festival pictures,Varalakshmi festival pics,Varalakshmi festival images,Varalakshmi festival celebrations,Varamahalakshmi,Varamahalaks
Varalakshmi Vrata is a festival to propitiate the goddess Lakshmi, the consort of Vishnu, one of the Hindu Trinity.