Vishal, Prasanna celebrate Ayudha Pooja on Thupparivaalan set

October 12, 2016 19:20 IST 5 of 5
Vishal,Prasanna,Director Myskkin,Thupparivalan,Ayudha Pooja,Thupparivalan on the sets,Thupparivalan pics,Thupparivalan images,Thupparivalan photos,Thupparivalan stills,Thupparivalan pictures
Actor Vishal, Prasanna, Director Myskkin and Team celebrate Ayudha Pooja on the set of Thupparivalan on location.