Rajasthan CM Vasundhara Raje flags off Jaipur Metro

June 3, 2015 05:49 IST 3 of 3
Jaipur Metro,Rajasthan CM Vasundhara Raje flags off Jaipur Metro,Rajasthan CM Vasundhara Raje,Vasundhara Raje,Jaipur Metro to roll out today,Jaipur Metro rolls out today,Jaipur metro to be inaugurated by CM Vasundhara Raje,jaipur metro starting date,jaipu
Jaipur Metro services