Bharath, Shanthanu, Vaibhav launch Chennai Rockers Team for Celebrity Badminton League Season

August 31, 2016 17:12 IST 5 of 5
Bharath,Shanthanu,Vaibhav,Chennai Rockers Team,Chennai Rockers,Celebrity Badminton League Season,Celebrity Badminton League,CBL,Nassar,Iniya,Munna,Gayathri,Abhinay Vaddi,Chennai Rockers Team launch
Chennai Rockers announced their Team for Celebrity Badminton League Season. Celebs like Nassar, Bharath, Prasanna, Shanthanu, Vaibhav, Iniya, Munna, Gayathri, Abhinay Vaddi, Amitash, Rupa Manjari, I. C.R. Venkatesh and others graced the event.