Siddharth Lama and Utthara Unni in 'Edavappaathy'

December 15, 2015 22:20 IST 2 of 3
Utthara Unni,Utthara Unni film Edavappaathy,Edavappaathy,Edavappaathy stills,Edavappaathy photos,Edavappaathy film photos,Siddharth Lama,Yodha film lama in malayalam
The upcoming Malayalam film 'Edavappaathy' has Siddharth Lama of 'Yodha'-fame and Utthara Unni in the lead roles. Credit: Utthara Unni/Facebook