Shamim Khan's Sorry Daddy Movie stills

November 18, 2015 12:07 IST 4 of 8
Music composed by Vaisnav Deva AND Liyakat Ajmeri, lyrics by Faiz Anwar, writer Salim Ahmed, editor Ashfaque Makrani, Hashmukh Rajput, action Shakeel Shaikh and James Warla and choreographer handled by Shakur Shaikh. Credit: Varinder Chawla