Russian's National Day celebration in Mumbai

June 10, 2015 11:15 IST 2 of 9
Russian National Day,Russian's National Day celebration in Mumbai,Russian Consul General,National Day,Hotel Trident,Jackie Shroff,actor Jackie Shroff
( L-R ) Alexy Novikov, Alex O'Neil, Mahsa Kooshesh, Alina Novikov, Vindu Dara Singh Credit: Varinder Chawla