Kashish Infioré hosts elegant soiree for Shruti Sancheti

August 10, 2016 17:18 IST 2 of 5
Sarah Jane Dias, Shaina NC, Tanisha Mukherjee, Priyanka Bose, Ramona Arena, Amyra Dastur & Vartika Singh, Designer Shruti Sancheti & Zubair M from Kashish Infioré & Sameer Junaidi from Kashish Infioré. Credit: Varinder Chawla