Karmaphal Data Shani on the sets

November 7, 2016 17:08 IST 6 of 6
Diwakar Pundir as Lord Vishnu in Karmaphal Data Shani. Credit: Varinder Chawla