Karmaphal Data Shani on the sets

November 7, 2016 12:08 IST 4 of 6
Karthikeya Malviya as child Shani in Karmaphal Data Shani. Credit: Varinder Chawla