GV Prakash at Bruce Lee Press Meet

October 21, 2016 15:56 IST 5 of 5
Tamil movie Bruce Lee Press Meet held at Chennai. Celebs like GV Prakash Kumar, Pandiraj, Bala Saravanan, Prashanth Pandiraj, P Ravichandran, J Selvakumar, Pradeep E Ragav, G Vittal Kumar, Radhika, G. Manoj Gyann, Muniskanth Ramadoss, Umesh Kumar and others graced the event.